Domov E-mail Nazaj Kazalo
Na vrh
Beseda o podjetju

[ Creativ, novi mediji d.o.o. ]

V podjetju Creativ - ustanovili smo ga leta 1993 - se z novimi mediji ukvarjamo že od začetka njihove uporabe. Zvok, video posnetke, besedilo, slike, grafiko in animacijo, povezujemo z računalniškimi programi, sistemi za plačevanje, naročanje in komunikacijo. Tako pripravljen računalniški program prilagajamo posebnostim nosilca za katerega posamezno vsebino pripravljamo. V podjetju je trenutno 10 redno zaposlenih in mnogo zunanjih sodelavcev, kar velja v multimedijski dejavnosti za srednje veliko podjetje. Ves čas svojega obstoja odkrivamo možnosti in prepoznavamo prednosti, ki jih novi mediji nudijo v pri-merjavi s tako imenovanimi klasičnimi mediji. Vsi, redno zaposleni in zunanji sodelavci se dnevno srečujemo s problemi povečevanja prodaje, zmanjševanja stroškov, promocije in z učinkovito izrabo resursov naročnika. Multidisciplinarni pristop k projektom zagotavlja kakovost izvedbe in racionalno uporabo sredstev. V minulih letih smo izvedli približno osemdeset velikih projektov za eminentna domača in tuja podjetja. Naši izdelki so namenjeni komuniciranju, pospeševanju prodaje, izobraževanju, informiranju, povečevanju ugleda podjetja in promociji. Strankam svetujemo zakaj in kako uporabiti internet, CD-ROM ali informacijski terminal in izrabiti prednosti posameznega medija. Vsako predstavitev zasnujemo na podlagi analize potreb in upoštevanju želja posameznega naročnika.

[ skupine produktov ]

e-poslovanje za fotografe in fotografske studie
spletni portali
informacijski terminali
ostali produkti

[ novi mediji ]

Ekspanzijo in sprejemanje novih medijev s strani uporabnikov lahko pripišemo predvsem dvema najpomembnejšima lastnostima, ki jih imajo novi mediji. Prva je interaktivnost. Če so časopis, radio in televizija mediji pri katerih sporočevalec preko medija sporoča nekemu naslovniku in je ta komunikacija zgolj enostranska, pri novih medijih sporočevalec in naslovnik svoje vloge nenehno zamenjujeta - torej komunicirata v pravem pomenu besede. Prav ta spremenjeni oziroma kakovostnejši način komunikacije je v veliki meri vplival na spremembo zasnove in organiziranosti tako profitnih kot tudi neprofitnih organizacij. Komunikacija ni več omejena na fizično prisotnost.
Spletna trgovina Reflexa
www.reflexa-socks.com
Welcome to Reflexa Socks Online! Whether you have diabetes, travel frequently, are an athlete or care about your health, body and mind, Reflexa® has the perfect product for you!
www.reflexa-socks.com
... več »

Outlet ponudba CROCS
www.crocs-socks.si
Izdelali smo spletno trgovino CROCS, kjer prodajamo pestro ponudbo vseh modelov CROCS. Poskrbeli smo tudi za ugodno OUTLET ponudbo.
www.crocs-socks.si
... več »

Spletna trgovina Fossecl
Industrijska prodajalna nogavic in original CROCS obutve www.fossecl.si ... več »

Nov sistem integriranega tržnega komuniciranja
Inovativen oglaševalski sistem vzpostavljanja odnosov s strankami, ki deluje izključno na osnovi privolitve prejemnika. Oglaševanje, ki tujce spreminja v prijatelje in prijatelje v kupce. ... več »

Novo vprašanje slovensko